1937 – Optocht Palmpasen

Film afkomstig uit de parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen uit de Elandstraat in Den Haag. Een Haagse palmstok met broodhaantje en versieringen wordt getoond. Met beelden van de Palmpaasoptocht langs de Koningin Emmakade en door de Elandstraat.

Cineast: onbekend ; Filmnummer: F 315-1 ; filmrol (3 min.) : zw/w ; stom ; 16 mm.

2.140 maal bekeken.