1954 – Dorpsbewoners Leidschendam 2

Hoe het hier reilt en zeilt… een dorpsfilm van Johan Adolfs (1917-1977). De ‘Filmactie’ met de plaatselijke film uit Leidschendam in 1954. Zesde en laatste gedeelte, portretten van dorpsbewoners in hun straat. Soms werden bewoners naar buiten gelokt door de geluidswagen van de Filmactie. De dorpsfilms werden gemaakt volgens een vast schema. Eerst het gemeentehuis, met de burgemeester en de ambtenaren, dan een rondgang door het dorp. Daarna beelden van scholen, de middenstand, de verenigingen en de bevolking. Afgewisseld met karakteristieke beelden uit het dorp. De opname was ’s zomers en de filmvoorstellingen waren ’s winters. In Leidschendam werd de opdracht voor de film gegeven door de Gemengde Zangvereniging Arti et Charitate. Deze zangvereniging betaalde de film, maar kon dit ruimschoots terugverdienen uit de recette van de filmvoorstellingen.
Johan Adolfs filmde niet zelf, maar liet het werk over aan een cameraman en een geluidsman.
Cineast: J. Adolfs; Filmnummer: F 1001-6 ; filmrol (9 min.) : zw/w ; stom ; 8 mm.

00.02 – 00.14 Nederlands Hervormde kerk aan de Delftsekade.
00.14 – 00.48 Onbekend (waarschijnlijk buurtbewoners uit de Ambachtstraat).
00.48 – 01.02 Zicht vanaf de Damhouderstraat naar woningen aan de Nieuwstraat met links woningen van de Weidestraat. Op het braakliggend terrein (achter de lantaarnpaal) is het garagebedrijf van Dobbe nog niet gerealiseerd. Bewoonsters uit de Weidestraat.
01.03 – 01.29 Pas gerealiseerde flatwoningen aan de Ambachtstraat met bewoners en uiterst rechts de kleuterschool. Aan het eind zien we links de woningen uit de Weidesstraat.
01.29 – 01.35 Onbekend
01.35 – 01.52 Woningen aan de Nieuwstraat, tussen de Damhouderstraat en de Oude Raadhuisstraat.
01.53 – 01.56 Onbekend
01.57 – 02.01 Zicht over de sluis met links het Dr. Dolkgemaal met op de achtergrond de Petrus en Pauluskerk. Rechts de Delftsekade.
02.02 – 02.05 Onbekend (een apotheker met zijn medewerksters?).
02.05 – 02.07 Sluismeester voor het sluiskantoor, Sluisplein 10.
02.10 – 02.15 Een moeder met haar kroost, komend vanuit de noordelijke sluisbrug.
02.16 – 02.18 Mannen op de sluisbrug met op de achtergrond de pastorie van de Petrus en Pauluskerk.
02.19 – 02.31 Zicht op de Leidsekade met rechts het garagebedrijf van Van Marwijk? In de verte zien we de fabriek van HAKAF. Diverse bewoners van de Leidsekade, met op de Leidsekade 33 de familie Zandbergen.
02.32 – 02.35 Houtzaagmolen ‘De Salamander’ van de familie Koerts, met links de in verval geraakte woningen aan het Molenpad.
02.38 – 02.47 Vrouw met fiets komt de brug over van de Starrenvaart. De Starrevaart met de (woon)boten, uiterst rechts de uitspanning ‘De Watersport’.
02.48 – 02.56 Paard en wagen, fietsers over de Leidsekade.
02.57 – 03.14 Onbekend
03.15 – 03.38 Schip met lege veilingkisten door de sluis, links de RK Petrus en Pauluskerk. De sluis met het sluiskantoor, uiterst rechts het pand van de slagerij Roozenburg, Sluisplein 111.
03.39 – 05.28 Zicht in de Venestraat met bewoners uit de straat.
04.16 – 04.18 J.S. Van Rijn, caféhouder, Venestraat 57 en bewoners uit de Venestraat.
05.29 – 05.33 Man met kar aan het einde van de Nieuwstraat met rechts (niet in beeld) het tunneltje naar de Kostverlorenweg.
05.36 – 05.46 Waarschijnlijk het begin van de Stompwijkseweg met de ‘koeienbocht’ (een plek waar de koeien gemolken konden worden).
05.47 – 06.10 Onbekend
06.11 – 06.22 Damstraat met rechts de RK Meisjesschool en uiterst links de School met de Bijbel.
06.23 – 06.28 Koningin Julianaweg, met rechts op nummer 26 het schilderbedrijf van Theodorus (Dorus) van Heiningen. Vermoedelijk is de man in beeld ook Dorus van Heiningen.
06.36 – 06.41 Vrouwen lopend over de Koningin Julianaweg met rechts de stenen muur van boerderij Westbosch, Koningin Julianaweg 116-118.
06.42 – 06.48 Waarschijnlijk de Veurse Achterweg, gezien vanaf de Roomolenbrug richting Rozenrust.
06.49 – 07.13 Onbekend
07.14 – 07.23 Ouders en kinderen zwaaiend met vlaggetjes, locatie onbekend.
07.30 – 07.37 Gesprek bij de geluidswagen van de Filmactie.
07-38 – 07.18 Waarschijnlijk woningen aan de Veursestraatweg (nabij Hulp en Heil).
08.19 – 08.21 Woningen aan de Parnashofweg.
08.29 – 08.31 Café van Ko Graves, Veursestraatweg 268 (in de volksmond café Schakenbosch).
08.32 – 08.37 Paardenwei naast het café van Graves met op de achtergrond het automuseum van Louwman.
08.38 – 09.21 Onbekend
09.22 – 09.25 Neher-laboratorium in aanbouw.
(Met dank aan Idsard Bosman.)

6.137 maal bekeken.