1945 – Voorburg helpt Best en Oirschot

Voorburg hielp Best en Oirschot op donderdag 18 oktober 1945. Best lag in de frontlinie, de bewoners waren acht weken geëvacueerd. Inzamelen van goederen in Voorburg gebeurde met medewerking van: Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers (UVV), Padvinders, Burgerhulpdienst, Volksherstel, Hulp Actie Rode Kruis (HARK), Gemeentewerken Voorburg en Bugatec leverde de geluidswagen. In totaal werden 70 vrachtwagens en 4 spoorwagons voor het vervoer ingezet. Het transport bestond uit tientallen kachels, fornuizen, matrassen, stoelen en andere huisraad. In totaal 550 kisten, bestemd voor 6000 inwoners van Best en 6000 van Oirschot. Driekwart van de goederen ging naar Best.

00.00 Standbeeld Barmhartige Samaritaan
00.05 Uitrukken inzamelingsploeg
00.39 Interieur met UVV-dames
00.49 Laden van vrachtwagens
01.34 Wagons op station Voorburg
01.40 Laden van wagons
02.20 Verzamelen huisraad
03.15 Een deel van de 550 kisten
04.20 Vertrek colonne vrachtwagens
04.53 Onderweg op de snelweg
05.30 Verwoestingen Arnhem
06.10 Kruis voor gesneuvelden
06.13 Kippenkooien, woonruimte voor daklozen
06.54 Kruis op plaats van de veldslag
07.07 Rode Kruis leidster Betsy (?)
07.29 Lossen goederen in (?)
07.48 (?)
08.38 Lossen goederen in Best
09.04 Theedrinken op kanon met adjudant Muys
09.15 Groep bij café-hotel (?)
09.25 Vertrek bij Raadhuis Best
09.53 Colonne onderweg…
10.17 Benzine tanken bij Vught
10.26 Terug in Voorburg, inladen Plaats van Middendorp school
11.00 Bezoek inspecteur HARK te Best (later?)
11.06 Vlag ‘Voorburg helpt Best en Oirschot’.

Deze film is onderdeel van de Collectie Van Gool.
Cineast: Wouter van Gool ; Filmnummer: F 1053 ; filmrol (11 min.) : zw/w ; stom ; 8 mm.

1.321 maal bekeken.