Collectie Candel

Charles Antonius Nicolaas Candel (1897-1985) was vanaf de oprichting in 1932 lid van de Haagse Amateur Filmclub (HAF). Vanaf 1941 was hij tevens de secretaris. Hij werkte bij de Algemene Rekenkamer.
In 1950 blijkt hij ook voorzitter van de Vereniging voor Katholieke Film Actie. Deze vereniging was onderdeel van de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen parochie uit de Elandstraat. Het doel van deze vereniging was; het voeren van propaganda voor de goede (katholieke) film.
De collectie omvat circa 40 stuks 8mm films, gemaakt tussen 1933-1955. Veelal reisfilms, gemaakt in landen uit Zuid-Europa en Noord-Afrika. Geschonken in 2012. Hieronder staat de eerste film uit deze collectie.