Collectie Goekoop

Collectie Goekoop

Adriaan Goekoop Jr. (1908-1977) is in 1943 gehuwd met Wilhelmina Theodora (Puck) Goekoop-Santhagens (1913-1976). Adriaan Goekoop Jr. die tot 1930 met zijn broer en zus in het Catshuis had gewoond kreeg contractueel op 19 juli 1940 het Catshuis van de Gemeente Den Haag weer in zijn bezit. Door de Tweede Wereldoorlog duurde het tot 10 september 1949 voordat de familie Goekoop weer haar intrek in het Catshuis kon nemen. Zij woonden er tot eind 1962. Voor hun intrek in het Catshuis woonde het gezin op het adres Buitenrustweg 2. Het echtpaar had twee dochters Davina (1944- ) en Marjo (1945?- ). Op zolder was na verloop van tijd, de dansschool, met honderden leerlingen, van Puck Goekoop-Santhagens gevestigd waaruit later het beroepsballet ‘Marjo’ voortkwam. Genoemd naar de dochter van het echtpaar.
Adriaan Goekoop heeft gefotografeerd en gefilmd. Het gezin heeft veel gereisd wat veel reisfilms heeft opgeleverd. Daarnaast zijn er films over evenementen in de tuin van het Catshuis, films over de dansstudio, familie-aangelegenheden en hun schip de ‘Davina Goekoop’.

De collectie omvat een 120-tal 16mm films, bijna allemaal korte films van 30 meter lengte, gemaakt tussen 1935-1972. Schenking 2015. Hieronder staan de beschikbare films, met voor zover bekend een van de eerste, uit 1935.