Collectie Meisjespatronaat


Het Meisjespatronaat, opgericht in 1905, was een jeugdvereniging van de parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen uit de Elandstraat. De doelstelling was meisjes uit de werkende stand een godsdienstige, maatschappelijke en culturele vorming te geven. Culturele vorming bestond uit ontspanning met toneel, muziek, zang en sport maar ook film- en ontwikkelingsavonden. Jaarlijks werden ’s zomers vakanties (uittochten), bivakken of fietstochten georganiseerd per leeftijdsgroep. Het clubhuis was gevestigd in de Mariaschool, Tasmanstraat 137.
De Moederbond, een vereniging opgericht 1947, is een nevenorganisatie van het Meisjespatronaat met als doel het geven van gezinshulp en ondersteuning aan gehuwde oud-leden van het meisjespatronaat. De hulp bestond ook uit vormings-en ontwikkelingsavonden en ontspanning. De onbekende cineast was met zijn camera vooral aanwezig bij uitstapjes, feestdagen en optochten van het Meisjespatronaat en de Moederbond.
De collectie omvat een 24-tal 16mm films, gemaakt tussen 1932-1956. Schenking 1994 en een aanvulling in 2015. Hieronder staan films uit deze collectie. Zie ook de Collectie Parochie Elandstraat.