Collectie O.L.V.-parochie Elandstraat


Films van de parochie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen uit de Elandstraat. De parochiegemeenschap rond de kerk in de Elandstraat omvatte een groot aantal verenigingen en instellingen bijvoorbeeld voor liefdewerk, jeugdwerk, sport, ontspanning en kerkelijke feesten. De parochie beheerde ook twee scholen. Voor jongens de Sint Canisiusschool in de Da Costastraat 40 en voor meisjes de Mariaschool in de Prins Hendrikstraat 57 / Tasmanstraat 137.
De onbekende cineast was met zijn camera vooral aanwezig bij uitstapjes, feestdagen en optochten van het Meisjespatronaat en de Moederbond.
Het Meisjespatronaat, opgericht in 1905, was een jeugdvereniging van de parochie met als doel meisjes uit de werkende stand een godsdienstige, maatschappelijke en culturele vorming te geven. Culturele vorming bestond uit ontspanning met toneel, muziek, zang en sport maar ook film- en ontwikkelingsavonden. Jaarlijks werden ’s zomers vakanties (uittochten), bivakken of fietstochten georganiseerd per leeftijdsgroep. Het clubhuis was gevestigd in de Mariaschool, Tasmanstraat 137.
De Moederbond, een vereniging opgericht 1947, is een nevenorganisatie van het Meisjespatronaat met als doel het geven van gezinshulp en ondersteuning aan gehuwde oud-leden van het meisjespatronaat. Vormings-en ontwikkelingsavonden en daarnaast ontspanning.
De collectie omvat een 54-tal 16mm films, gemaakt tussen 1932-1956. Schenking 1994 en een aanvulling in 2015. Hieronder staan films uit deze collectie.