Collectie Van Rijsinge

Collectie Van Rijsinge

Hagenaar Karel van Rijsinge (1902-2006) was naast filmer ook jaren bibliothecaris van de HAF (Haagsch Amateur Filmclub), waarvan hij in 1944 lid was geworden. Hij was ook, vanaf 1960 beheerder van de NOVA-filmotheek (Nederlandse Organisatie van Amateur-filmclubs).
Zijn eerste film maakte hij in 1940, een uitstapje naar Rotterdam.
De collectie omvat een 20-tal 16- en 8mm films, gemaakt tussen 1940-1955. De collectie is grotendeels afkomstig van de Dienst Sociale Belangen en geschonken aan het archief in 1993.
Hieronder staan de beschikbare films uit de collectie Van Rijsinge.